برگزار کنندگان انتخابات در یک قاب/عکس

برگزار کنندگان انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در یک قاب/عکس از چپ: محمد تقی آهنگر-معاون فرماندار   ابراهیم امامی- فرماندار      مسعود عطایی بخشدار مرکزی مشگین شهر  

همه اخبار