به مناسبت 13 آبان:

فرازی از صحبت های شهید همت در مورد آمریکا

تشکر از رسول احمدی ایران،مصر و اسرائیل؛ سه ضلع مثلت آمریکا در خاورمیانه تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، آمریکا در منطقه‌ی خاورمیانه، مثلثی را ایجاد کرده بود، متشکّل از سه ضلع: دولت شاهنشاهی ایران، رژیم اَنوَرسادات([۱]) در مصر و رژیم اسرائیل، یا به قول... 

همه اخبار