نمایندگان استان اردبیل از نمره خود در مجلس نهم می گویند

اسدی: من زحمتم را کشیدم مردم باید نمره دهند/ پیرموذن :نمره ۲۰ به خودم می دهم

به گزارش خیاو نیوز هفتم اسفندماه سال جاری، روز سرنوشت ساز برای کشور و نیز کنشگران سیاسی است که نتیجه آن را هیچ قدرتی بالاتر از مردم نمی تواند رقم بزند؛ در میان عده ای از سیاسیون یک رویه غلطی است که آنان از سر احساس تکلیف و برای تصدی مناصب قانونگذاری و... 

همه اخبار