ادامه گرما تا جمعه در اردبیل ؛

بارش ها در دهه سوم فروردین

ایلقار نیوز: از سپیده دم امروز جوی پایدار با گرمایی دلپذیر در منطقه استقرار یافته است و بیشینه دمای هوای اردبیل ظهر امروز به ۲۶ درجه سانتیگراد بالای صفر رسید و اکثر ساکنان پهنه این دشت وسیع را برای اولین بار از ابتدای پاییز پارسال تاکنون به خاموش نمودن... 

همه اخبار