کج سلیقگی تبلیغاتی در گردشگری اردبیل/ بروشور تنها گزینه

خیاو نیوز:ظرفیت های گردشگری اردبیل در حالی به دلیل محدودیت تبلیغات و عدم بهره گیری از شیوه های مناسب اطلاع رسانی مغفول مانده که در نوروز امسال نیز مدیران این حوزه شیوه های سنتی سال قبل را تکرار کردند. به گزارش خبرنگار مهر، استان اردبیل همه ساله در اسفند... 

همه اخبار