ارسالی کاربران :

تخریب چندین واحد مسکونی در گده کهریز/تصاویر

چندین واحد مسکونی در اثر نشت لوله های آب در روستای گده کهریز تخریب شد. خیاونیوز :  از حدود یک ماه پیش بر اثر ترکیدگی چندین لوله آب و سهل انگاری مسئولین آبفای شهرستان در ترمیم آن و موقعیت خاص این روستا که بر روی تپه ماهور و دامنه آن قرار گرفته است، چندین... 

همه اخبار