به دلیل رعایت نکردن موارد استاندارد:

فرماندار مجوز تخریب پروژه های شهرداری را صادر کرد

خیاو نیوز: فرماندار مشگین شهر از اجرای برخی پروژه های غیراصولی شهرداری انتقاد کرد. ابراهیم امامی در جریان تخریب برخی از پروژه های غیر اصولی شهرداری از تخریب بخشی از پروژه پازل چینی شهرداری در معابر شهری خبر داد. او افزود: به دنبال اعتراض های مردمی و گزارش... 

همه اخبار