با انجام مراسم تشریفات نظامی/

خسروی فرمانده پادگان شهید بیگلری تودیع و هوشیار معارفه شد

به گزارش خیاونیوز،مراسم تودیع و معارفه فرمانده پادگان شهید بیگلری مشگین شهر دیروز در این مرکز آموزشی برگزار گردید. در این مراسم سرهنگ خسروی  ضمن ارائه گزارش کوتاهی از پیشینه پادگان و عملکرد خود ضمن قدردانی از تمام مسئولان و همکاران نظامی برای فرمانده... 

همه اخبار