وزیر کشور:

لازم باشد در شب انتخابات هم استاندار یا فرماندار ناتوان را عوض می‌کنم

خیاو نیوز : وزیر کشور با بیان اینکه به عنوان وزیر، هر وقت به این نتیجه برسم که استاندار یا فرمانداری توانایی ایفای مسئولیت ندارد او را عوض می‌کنم، گفت:‌ حتی اگر در شب انتخابات هم به این نتیجه برسم که فرماندار یا استانداری توانا نیست او را عوض می‌کنم. به... 
در جلسه کمیته جذب اتفاق افتاد؛

رسانه هراسی آقای فرماندار !

خیاو نیوز : به گزارش خیاو نیوز:بعد از دوری فرماندار مشگین شهر از رسانه های خبری شهرستان، دیروز در جلسه کمیته جذب، فرماندار مشگین شهر خطاب به مسئولین التیماتوم داده اند که به جز یک سایت خبری حق مصاحبه با هیچ یک از سایت های خبری شهرستان را ندارند. این اقدام... 

همه اخبار