رییس هیات کشتی مشگین شهر:

کشتی شهرستان مشگین شهر نفسی تازه می کند

میر حسین موسوی رییس هیات کشتی مشگین شهرگفت : رشته ورزشی کشتی که نماد ورزشی قهرمانی و پهلوانی کشور نیز محسوب می شود در این شهرستان طرفداران زیادی داشت طوری که چند ورزشکار به مقام های برتر کشوری نیز دست یافته بودند. وی گفت: با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های... 

همه اخبار