گزارش روزنامه همشهری از پل معلق مشگین شهر:

مزد اعتماد!!!

محمد رضا حیدری /همشهری: ایستادن بر فراز دره زیبای خیاوچایی در ارتفاع ۸۰ متری لذت فراموش نشدنی است که این روزها هزاران گردشگری که به منطقه نمونه گردشگری ” خیاو تا گیردولی ” سفر می کنند آن را از بالای مرتفع ترین پل معلق پیاده روی خاورمیانه تجربه و... 

همه اخبار