سید عقیل ابراهیم زاده نماینده دفتر نشر معارف نهاد رهبری در دانشگاه ها:

تدوین بزرگترین دایره المعارف اسلامی کشور

خیاو نیوز:سیدعقیل ابراهیم زاده پیش از خطبه‌های نمازجمعه گرمی اظهار کرد: دشمن، خانواده را هدف قرار داده است و دفتر نشر معارف نهاد رهبری در دانشگاه‌ها تلاش دارد تا با تهیه و توزیع محصولات فرهنگی و گشایش دفاتر مربوطه در شهرستان ها با هجمه فرهنگی بیگانه... 

همه اخبار