تغییر در جهاد کشاورزی:

یک احمد رفت احمد دیگر آمد

خیاونیوز: به گزارش خیاونیوز صبح امروز در مراسمی احمد معصومی رئیس جهاد کشاورزی مشگین شهر صندلی خود را به احمد شهریار داد. در این مراسم پرتوی معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:۴۵۰میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت کشاورزی برای... 

همه اخبار