بررسی :

هزینه ها و کارهای انجام گرفته ناهمگون میراث فرهنگی مشگین شهر

به گزارش خیاونیوز به نقل از ایلقارنیوز در هفته دولت اکثر نهاد و سازمان های دولتی برای معرفی عملکرد خود و ارائه کارهای انجام گرفته تبلیغاتی را جهت اطلاع رسانی به مردم ارائه نمودندنمودند و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشکین شهر نیز از این قافله... 

همه اخبار