کشاورزان روستای کوجنق عنوان کردند:

تصرف بخشی از زمین های زراعی روستای کوجنق توسط منابع طبیعی

جمعی از کشاورزان روستای کوجنق شهرستان مشگین‌شهر در گفتگو با خبرنگار ما گفتند  : از سه ماه پیش (آبان ماه) اداره منابع طبیعی شهرستان مشگین‌شهر جمعی از کشاورزان روستای کوجنق را احضار و برای آنان جریمه و اخطاریه هایی مبنی بر عدم پرداخت جریمه به اداره منابع... 

همه اخبار