راه اندازی بخش تخصصی درمانگاه تامین اجتماعی مشگین شهر

خیاو نیوز:دکتر مهدی نیک سیرت مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل روز شنبه در آیین افتتاح این مرکز گفت: در این درمانگاه خدمات پزشکی عمومی ، مامایی ، دندانپزشکی ، رادیولوژی ، خدمات آزمایشگاهی و بخش تخصصی اطفال ارائه می شود. وی افزود: با هماهنگی های انجام... 

همه اخبار