غربالگری بهداشتی ۱۳۶ مدرسه در مشگین شهر به اتمام رسید

خیاونیوز: حسین قربانی شامگاه یکشنبه در جلسه جمع بندی و تشریح اهداف این طرح گفت: طرح غربال گری بهداشتی به صورت پایلوت در این شهرستان اجرا شد. وی افزود: در اجرای این طرح ۱۳۶ مرکز آموزشی دولتی و غیر دولتی توسط کارشناسان بهداشت محیط مورد بررسی قرار گرفتند. مدیر... 

حرکت ابتکاری آقای فرماندار(عکس)

در بدو ورود فرماندار مشگین شهر به نمایشگاه مبلمان و لوستر درحالی که میزبانان قصد داشتند تا به افتخار ورود وی   گوسفندی را قربانی کنند، ابراهیم امامی مانع از این کار شد. به گزارش خیاو نیوز چندی پیش معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست نیز در چنین اقدامی... 

همه اخبار