درپنجمین روز ثبت نام انتخابات :

حضور قدیر پسندی جهت ثبت نام در انتخابات مجلس دهم /تصاویر

به گزارش خیاونیوز ، ظهر امروز ساختمان فرمانداری شاهد حضور قدیر پسندی جهت ثبت نام در انتخابات مجلس دهم بود . وی که به همراه تنی چند از حامیان خود در محل ثبت نام حضور یافته بود در پاسخ به سئوال خبرنگار خیاونیوز که شعار انتخاباتی شما چیست بیان داشتند : با... 

همه اخبار