مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل:

۴۳ هزار نفرروز اسکان فرهنگیان انجام شده است

خیاو نیوز:صابر سپهری  اظهار کرد: تعداد ۷ هزار و ۳۰۰ خانوار به تعداد ۲۱ هزار و ۳۱۳ نفر تاکنون در استان اردبیل اسکان یافته‌اند که این اسکان فرهنگیان با حفظ عزت و کرامت خاص جامعه فرهنگیان و تکریم واقعی آنها صورت گرفته است. وی با بیان اینکه در این مدت از بیش... 

همه اخبار