دانستن حق مسلم مردم است

آیا فرماندار اجازه ممنوعیت خبری مسئولان را دارد؟

خیاو نیوز:یش از یک سال از روی کار آمدن ابراهیم امامی به فرمانداری شهرستان مشگین شهر سپری شده است، وی در اوایل مسئولیت خود از رسانه های به عنوان بازوان توانمند مدیران و مسئولان شهرستان یاد کرده و حمایت از رسانه ها را از اولویت کاری خود دانسته بود حتی در... 

همه اخبار