عضو شورای اسلامی مشگین شهر:

اعضای شورای اسلامی مشکین شهر٬ سخنگوی انتخاباتی ندارند!

خیاو نیوز:  با توجه به اینکه اخیراً مطلبی با عنوان«…به غریبانی پناه می برم» در ارتباط با اظهارات یکی از اعضای شورای اسامی شهر منتشر شده که استنادی هم نسبت به آن اظهارات ارائه نشده است، اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر را تحت نفوذ و سیطره... 
دکتر قربان پناهی:

اصولگرا و اصلاح طلب به معنی واقعی در این شهرستان شکل نگرفته است

خیاونیوز: دکتر قربان پناهی عضو شورای اسلامی مشگین شهر در گفتگو با یکی از سایت های خبری شهرستان با اشاره به فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی گفت: در خصوص سران فتنه اظهار نظرات شخصی سازگار نیست و نمی توان در این خصوص اظهار نظر کرد چرا که دستگاه های قضایی مسئولیت رسیدگی... 

همه اخبار