شورا ی شهر و شهردار

تکلیف پروژه جمع آوری آب های سطحی را روشن کنید

خیاونیوز : چند ماهی از حفاری های که شهرداری مشکین شهر در سمت غرب میدان جانبازان (ترمینال) به طول تقریبا ۱۰۰ متر انجام داده است می گذرد.  این حفاری ها که در واقع برای هدایت کردن آب های سطحی و جلو گیری از آبگرفتگی در هنگام بارش شدید – که موجب بروز مشکلات... 

همه اخبار