ولی قاسمی:

از عملکرد شهردار تقدیر وتشکر می کنم

خیاو نیوز : یک روز پس از بازگشایی مسیر جاده بارزیل به خیابان نصراباد، ولی قاسمی عضو شورای شهر از این طرح بازدید به عمل آوردند . ایشان ضمن تقدیر و تشکر و قدردانی از شهردار، طرح مورد نظر را مثبت ارزیابی کردند و خواستار تسریع در عملیات اجرایی آن شدند . ولی... 

همه اخبار