خبر خوش سردار کمالی برای سربازان:

چگونه در سال ۹۴ براساس قانون ۹۳ خدمت کنید؟

خیاونیوز: جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به متقاضیان اعزام به خدمت سربازی اعلام کرد در صورت گرفتن برگ اعزام به خدمت تا پایان سال مدت خدمت آنها مطابق قوانین سال جاری محاسبه می‌شود. به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در قوانین مربوط به خدمت... 

همه اخبار