به بهانه گوسفند خطاب دادن مردم توسط سلیم زحمت دوست + سند

ایلقار نیوز نوشت : در چند روز اخیر یکی از سایت های محلی اقدام به انتشار دل نوشته های سلیم زحمت دوست کرد که در این نوشته اگر چه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بدو پیدایش بود اما با چاشنی توهین نیز همراه بود در این نوشته که مردم گوسفند، نمایندگان... 
سلیم زحمت دوست :

افتادن از آن ور بام

انگار مد شده است که عقده مان را با حمایت از محیط زیست قی کنیم، کسانی که تا به امروز حتی یک قدم به نفع شهر برنداشته اند، امروزه چنان سفت و سخت از حفظ محیط زیست سخن می گویند که آدم نمی داند، کلاهش را کدام گوشه بیندازد. در یکی از سایتهای محلی در مورد تعریض جاده... 

همه اخبار