از مشکین شهر تا کیوسک های تهران / از نقدی علیا آمدیم تهران روزنامه بفروشیم (گزارش کامل)

همه آنها از یک روستا آمده اند. روستایی به نام «نقدی علیا» یک روستای کوچک که تقریباً با مشکین شهر ۳۵ کیلومتر فاصله دارد که جمعیت آن بیشتر از۳هزار و ۵۰۰نفر نیست بیشترین تعداد کیوسک داران و دکه داران تهران از روستایی به نام نقدی علیا در حوالی مشکین شهر... 

آنتی تز تحریم در داخل کشور است

روزنامه کیهان به قلم مشکینی:  توسعه و پیشرفت هر کشور تابع ردیفی از مولفه های تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که ایجاب می کند رهبران و مدیران کشور با نگرش سیستمی فرایند برنامه ریزی و تصمیم سازی و تصمیم گیری و اداره کشور را پیش ببرند. نگاه... 

همه اخبار