بابک رضازاده رئیس بیمارستان فاطمی اردبیل شد

خیاونیوز: به گزارش خیاو نیوز دکتر بابک رضازاده رئیس سابق بیمارستان شهرستان مشگین شهر ومدیر سابق شبکه بهداشت و درمان گرمی مغان طی حکمی به عنوان رئیس بیمارستان فاطمی استان اردبیل منصوب شد. رضازاده در دوران ریاست خود در بیمارستان شهرستان مشگین شهر نیز... 

همه اخبار