دانستن حق مسلم مردم است

آیا فرماندار اجازه ممنوعیت خبری مسئولان را دارد؟

خیاو نیوز:یش از یک سال از روی کار آمدن ابراهیم امامی به فرمانداری شهرستان مشگین شهر سپری شده است، وی در اوایل مسئولیت خود از رسانه های به عنوان بازوان توانمند مدیران و مسئولان شهرستان یاد کرده و حمایت از رسانه ها را از اولویت کاری خود دانسته بود حتی در... 
در جلسه کمیته جذب اتفاق افتاد؛

رسانه هراسی آقای فرماندار !

خیاو نیوز : به گزارش خیاو نیوز:بعد از دوری فرماندار مشگین شهر از رسانه های خبری شهرستان، دیروز در جلسه کمیته جذب، فرماندار مشگین شهر خطاب به مسئولین التیماتوم داده اند که به جز یک سایت خبری حق مصاحبه با هیچ یک از سایت های خبری شهرستان را ندارند. این اقدام... 

همه اخبار