وقتی خبرنگاران جناب رئیس را تنها گذاشتند

خیاو نیوز: نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با طرح مسائلی نظیر ناکامی رزیدنت در خونگیری، حضور پزشکان بی‌تجربه در مراکز درمانی و بیمار رها شده در بیمارستان حاشیه‌هایی در پی داشت. به گزارش مهر، نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل... 

همه اخبار