در جلسه کمیته جذب اتفاق افتاد؛

رسانه هراسی آقای فرماندار !

خیاو نیوز : به گزارش خیاو نیوز:بعد از دوری فرماندار مشگین شهر از رسانه های خبری شهرستان، دیروز در جلسه کمیته جذب، فرماندار مشگین شهر خطاب به مسئولین التیماتوم داده اند که به جز یک سایت خبری حق مصاحبه با هیچ یک از سایت های خبری شهرستان را ندارند. این اقدام... 

همه اخبار