در جلسه علنی امروز:

تصویب کلیات استانی شدن انتخابات مجلس

خیاو نیوز:مایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس مقرر کردند که این طرح برای بررسی و رفع اشکالات به کمیسیون شوراها ارجاع شود و در نهایت به صورت دو شوری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در... 

همه اخبار