درد و دل های شما با خیاو نیوز

خیاو نیوز: ایمیل ها و تماس های به دست رسیده از شما دوستان عزیز: آسفالت نبودن کوچه های داخل شهر بهنام سلیمان زاده : من حدود یک ساله خونه ای تو خیابان دانشگاه کوچه امام حسن فرعی ۲ بن بست دوم ساخته ام ولی این کوچه خاکی هستش خاکی بودن کوچه و نامناسب بودن جوب... 

همه اخبار