شریفی ریاست شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر:

مواد غذایی قرار گرفته شده در معرض نور مستقیم خورشید ماهیت سرطان زایی دارند

به گزارش خیاونیوز،شریفی ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشکین شهر در نشست با شهردار این شهر گفت:جمع آوری زباله می تواند به شکل بهتری صورت گرفته و باعث کاهش اثرات آلودگی آن در محیط سبب گردد همچنین شستشو و گندزدایی محل های جمع آوری زباله را از اولویت... 
شهردارمشکین شهر در لباس رفتگران/

وقتی خدمت به مردم و کسب رضای خدا پست و مقام نمیشناسد/تصاویر

به گزارش خیاونیوز،شهردار و کارکنان به همراه کارگران خدمات شهری شهرداری به تنظیف و پاکسازی مناطق مختلف سطح شهر پرداختند. در این حرکت جمعی خیرجو شهردار مشکین شهر با به تن کردن لباس رفتگران نشان داد که خدمت به مردم و کسب رضای خدا پست و مقام نمی شناسد. شهردار... 
شهردار مشکین شهر برنامه های خود را تشریح کرد :

مردم ولی نعمت ما هستند و باید مورد تکریم قرارگیرند

به گزارش خیاونیوز،شهردار مشکین شهر در دیدار با کارکنان شهرداری  ضمن ارائه برنامه های خود گفت : با دید مثبت به شهرداری وارد شدم و هیچ نگاه منفی به شهرداری ندارم مسعود خیرجو برنامه های خود را در بعد عمرانی ، فرهنگی ، اجتماعی ارائه داده و افزود : اجرای طرح... 

همه اخبار