اظهارات متناقض حقوق دان شورا به فاصله 12 ساعت:

مخالف شدید شهردار هستم!!!

خیاونیوز: ولی قاسمی یکی از اعضای شورای شهر که عصر دیروز در گفتگوبی با یکی از سایت های محلی گفته بود که از اقدامات شهرداری حمایت می کنم که فایل صوتی آن نیز موجود است بعد از ۱۲ سایت در اظهاراتی متناقض و در گفتگو با یکی دیگر از سایت های خبری شهرستان این خبر... 

همه اخبار