بخش دوم/ ولی ملکی

واکاوی وضعیت ولی ملکی در انتخابات گذشته و‌آینده

در بخش  دوم  به علل عدم راه یابی ولی ملکی به مجلس نهم پرداخته و نگاهی به وضعیت فعلی وی در چیدمان انتخاباتی سال آینده صورت خواهد گرفت. واکاوی وضعیت ولی ملکی در انتخابات گذشته در انتخابات گذشته ولی ملکی با اینکه از نامزدهایی بود که شانس بسیار بالایی برای... 

همه اخبار