سید جبرائیل خلیلی موسوی

از همراهی تا ائتلاف (قسمت اول)

در سالی که از طرف مقام معظم رهبری به سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی نام گذاری شده است همکاری و همدلی و همزبانی هر سه قوه (مققننه و مجریه و قضائیه ) نظام مقدس جمهوری اسلامی مشهود بوده و از این بین نزدیکی و همراهی و تعامل دو قوه (مجریه و مققننه) مشهودتر می... 

همه اخبار