وقتی اعضای شورا را توهم می زند!

خیاونیوز/توحید مهدوی: ‘برخی از اعضای شورای اسلامی شهرهای استان اردبیل خود را برای نامزدی در انتخابات مجلس آماده می کنند اما این افراد هنوز نتوانسته اند به این سوال در افکار عمومی پاسخ دهند که آیا شورای شهر را محلی برای خدمت به مردم می دانند یا اینکه... 

همه اخبار