گزارش تصویری/

اولین روز باشکوه جشنواره‌ی ملی بهار مشگین شهر

اولین روز جشنواره ی ملی بهار ۹۴ با حضور پرشکوه مردم شهرستان مشگین شهر به همراه برنامه های متنوع و باشکوه در محل پروژه ی پل معلق برگزار شد.   عکس زیر توسط دوربین خبرنگار خیاو نیوز مهدی صادقی راد به ثبت رسیده است:          

همه اخبار