تخریب نیمی از سازه های بازار روز مشگین شهر

این بازار که در قسمت شمالی میدان میوه و تره و بار واقع شده پس از گذشت چهار سال از زمان احداث تاکنون به بهره برداری نرسیده است. بازار روز مشگین شهر با هدف تسهیل در دسترسی شهروندان به مایحتاج عمومی و ساماندهی دستفروشان در سال ۹۰ احداث شده است. این مکان در... 

احداث یک میدان “آزمایشی” در سه راهی خیابان دانش و حافظ (فرهنگیان)!

خیاونیوز: تصاویر زیر را آقای اردشیر موسوی ارسال کرده و عنوان و توضیحات زیر را برای تصاویر خود انتخاب نموده است: احداث یک میدان “آزمایشی” در سه راهی خیابان دانش و حافظ (فرهنگیان)! حتما پل هفت تیر نیز آزمایشی بود که با صرف هزینه هنگفت برای احداث آن... 

همه اخبار