به نقل از عصر ایران/

ماجرای “فیتیله” و ۴ نکته

خیاونیوز : برنامه فیتیله، در برنامه اخیر خود، مرتکب خطایی شد که رنجش خاطر دهها میلیون ایرانی را به دنبال داشت، نه تنها ترک ها که همه ایرانیان از این برنامه ناراحت شدند چرا که هیچ انسان شرافتمندی توهین به انسان های دیگر را بر نمی تابد. در این باره نکاتی... 

همه اخبار