با حضور بخشدارمرکزی مشکین شهر :

آغازعملیات زیرسازی وآسفالت معابر روستاهای بخش مرکزی

خیاو نیوز: عملیات زیرسازی وآسفالت معابر روستاهای بخش مرکزی مشکین شهر با حضور بخشدار مرکزی و رئیس بنیاد مسکن مسکین شهر  آغاز شد بخشدار مرکزی مشکین شهر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت :براساس تفاهمنامه ای که بین دهیاری های روستاهای بخش مرکزی و بنیاد... 

همه اخبار