با حضور بخشدار مرکزی و با مشارکت دهیاران صورت گرفت:

پاکسازی کمربندی مشکین شهر-اهر

خیاونیوز: به مناسبت هفته هوای پاک با مشارکت دهیاران و تعدادی از نیروهای ادارات و داوطلبان، حاشیه جاده کمربندی مشکین شهر اهر پاکسازی گردید. بخشدار مرکزی در این برنامه، بر چاره اندیشی و فرهنگ سازی بر عدم ریختن زباله در انهار کشاورزی و حاشیه جاده ها تاکید... 

همه اخبار