تغییرات زود هنگام در بخشداری ها:

احدی و اژدری جایگزین عین اللهی و نعمت زاده

جلسه تودیع و معارفه بخشداران لاهرود و مرادلو ظهر امروز با حضور ماریا موسوی مدیر کل سیاسی استانداری اردبیل فرماندار مشگین شهر و اعضای شورای اداری مشگین شهر برگزار شد. در این جلسه فرماندار مشگین شهر با بیان اینکه تاکید وزارت کشور بر این بود که از نیروهای... 

گزینه های احتمالی بخشداری مرادلو و لاهرود

به گزارش خیاو نیوز،خبر می رسد که در روزهای اخیر تغیرات محسوسی در زیر مجموعه ی فرمانداری مشگین شهر اتفاق خواهد افتاد،که این تغییرات احتمالا از سطح فرماندار شروع تا برخی از بخشداران ادامه خواهد داشت. گزینه های متعددی برای گزینه ی فرمانداری اعلام شده است... 

همه اخبار