بعد از قانع نشدن افکارعمومی واصحاب رسانه ها در جریان قیر گم شده:

دعوت رئیس شورای شهر از فرماندار برای مناظره جهت شفاف سازی

 خیاو نیوز: بحث ۱۲۰۰ تن قیر که در جلسه شورای اداری از سوی فرماندار مطرح شد با واکنش های متعددی مواجه شد و در اولین واکنش رحیم فرجی نایب رئیس شورای شهر گزارشی از موارد مصرفی این قیر را تشریح کرد پس از آن اکبر تقی زاده نیز در نشستی که با خبرنگاران انجام داد... 

همه اخبار