امامی کلید اعتماد روحانی را پس می دهد/ تقابل امامی و اسدی بر سر آهنگران/انوری آذر بخشدار می شود؟

خیاونیوز/سینا اسدی: این روزها بار دیگر موضوع تغییرات اداری در مشگین شهر رنگ و بوی خاصی به خودش گرفته، و خبر آن تیتر یک سایت های محلی شده است. تغییرات همیشه در جامعه مورد توجه مردم بوده،و همیشه مردم برای پیگیری این تغییرات حساسیت از خود نشان داده،و این... 

همه اخبار