طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با فروشندگان موادمخدر در مشگین شهر اجرا می شود

کریم نوری عصر امروز در جریان دستگیری قاچاقچیان موادمخدر و اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در جمع خبرنگاران در مشگین‌شهر اظهار کرد: ما در قالب این طرح تمام تلاش‌مان را انجام می‌دهیم تا با بر هم زنندگان امنیت اجتماعی به ویژه تهیه، توزیع و فروشندگان موادمخدر... 

همه اخبار