برای بازدید از اماکن گردشگری و تاریخی :

گردشگران فرانسوی در مشکین شهر /تصاویر

عصر روز جمعه یک گروه از گردشگران فرانسه از آثار تاریخی مشگین شهر دیدن کردند. آنچه که مشهود بود نظم و برنامه بسیار دقیق گروه برای بازدید بود. قبل از ورود به صحن اصلی بقعه، راهنمای گروه اطلاعات کافی را در اختیار آنها قرار داد و سپس دسته جمعی به دیدن از بقعه... 

همه اخبار