با سهل انگاری ماموران اداره برق

مادری که به خاطر ۳۰ هزار تومان شب را در تاریکی سپری کرد

به گزارش خیاونیوز ، طبق اخبار و گزارشات رسیده در روزهای اخیر، برخی از ماموران اداره برق شهرستان مشگین شهر با حضور در درب منازل و بدون اعلام و تذکرات قبلی اقدام به قطع برق برخی از منازلی که بدهی داشته اند کرده است که در بین این منازل برق منزل مادری که تنها... 

همه اخبار