ارسلان فرجی:

صرفه جویی ۶۰۰ هزار مترمکعبی در مصرف آب در مشگین شهر

خیاو نیوز: ارسلان فرجی افزود: : این میزان صرفه جویی با شناسایی ۵۰ حلقه چاه غیرمجاز و مسدود شدن ۳۹ حلقه چاه غیرمجاز با حضور عوامل نیروی انتظامی حاصل شد. وی گفت: اداره امور منابع آب شهرستان مشگین شهر با هدف استفاده بهتر از منابع ، صرفه جویی در مصرف منابع آب... 

همه اخبار