جوابیه “یوسف اکبری” خطاب به “اروجعلی محمدی”

عزیز مکرم جناب آقای اروجعلی محمدی-سلام علیکم-،،، در پاسخ به مصاحبه اخیرتان با برخی از رسانه های مکتوب و نشریات محلی، {{گفتگوی یک طرفه }}با نشریه وزین “اردبیل فردا” که با چاپ و انتشار چندین هزار نسخه ای آن !!! و توزیع وسیع، شتاب زده و بعضا” رایگان در مناطق... 

همه اخبار